Hóa đơn bán lẻ 2 liên

13.000 

Hóa đơn bán lẻ 2 liên

  • 2 liên 30 bộ: Giá bán: 7.000 đ/cuốn  67.000 đ/chục
  • 2 liên 50 bộ: Giá bán 13.000 đ/cuốn 124.000/ chục